Agnieszka Tomaszewska
KANCELARIA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA

ul. Szewski Rynek 1
ul. Wokulskiego 1/6B
08-300 Sokołów Podlaski

tel./fax: 25 787 22 00 / 25 787 22 01
e-mail: biuro@solidneubezpieczenia.pl